fredag den 3. februar 2012

Moving Target ny kategori til bevægelige venues

Så er der kommet en ny kategori, Moving Target, som er en underkategori til Transport. Den er tiltænkt som en "opsamlingskategori" for venues som er bevægelige og uden fast adresse, men som ikke hører under Food Truck eller Train kategorierne. Et cirkus eller et tivoli som  besøger en by er eksempler på en Moving Target. Som ved tog og Food trucks skrives adressen som Moving target i stedet for en konkret adresse.

Desuden er den til noget især Amerikanerne bruger, ...pocalypse venues, som fx Snowpocalypse osv. hvor midlertidige venues oprettes i forbindelse med alvorlige hændelser. Et eksempel på et (Snow)pocalypse venue er når der oprettes en sovesal i en skolegymnastikhal til mennesker der er hentet ud af biler der er kørt fast og indesneede på veje. Husk at sådanne venues skal lukkes igen når de ikke længere er i brug.